Slide background

SZKOLENIA PIERWSZEJ POMOCY

szkolenia prowadzone s? przez wykwalifikowan? kadr?

PROFESJONALIZM:

instruktorów, a tre?ci szkoleniowe s? w pe?ni zgodne z wytycznymi

Europejskiej Rady Resuscytacji.

Slide background

SZKOLENIA PIERWSZEJ POMOCY

szkolimy ju? od 15 lat, nauczyli?my pierwszej pomocy

ju? ponad 60 tysi?cy osób w firmach, instytucjach czy szko?ach.

DO?WIADCZENIE:

Slide background

SZKOLENIA PIERWSZEJ POMOCY

ELASTYCZNO??:

dostosowujemy programy szkoleniowe do wieku i potrzeb odbiorców

Slide background

SZKOLENIA PIERWSZEJ POMOCY

PRZYST?PNA CENA

przy wysokiej jako?ci

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 

5a

 

 

6a

 

 

7a

 

GRUPA RATMED

ul. E. Orzeszkowej 6/7, 59-220 Legnica

NIP 691-220-25-70

DANE KONTAKTOWE

Tel. 609 333 330
Adres e-mail: biuro@gruparatmed.pl

facebook

SZKOLIMY ZGODNIE Z WYTYCZNYMI:

erc

logo itls

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 r. Grupa RATMED | POLITYKA PRYWATNOŚCI